Aktivita ryb v tropických teplotách

Share Button

Aktivita ryb v tropických teplotách

Loňské léto nás opravdu vysokými teplotami nešetřilo a já osobně jsem za to rád. Léto miluji a tropické teploty též. Dá se říci, že ty pravé tropické teploty začaly příchodem prázdnin a to po celou jejich dobu. Oba měsíce byly skutečně teplotně nadprůměrné a horko zužovalo celé území ČR. Za celé léto se deštivé srážky objevily jen zřídka a to jen na některých místech, a pokud zapršelo, tak jen chvíli a výjimečně. Dá se říci, že jsme se loňské léto teplotně vyrovnali i takovým destinacím jako je Turecko, Egypt atd..

Pohled na vyschlé Labe

Pohled na vyschlé Labe

A jak na tohle reagovali ty němí tvorové pod hladinou? O to se s Vámi pokusím v několika řádcích podělit. Asi každý z nás má nebo měl v podvědomí to nepsané pravidlo, že pokud je teplo a tím myslím právě ty dny, kdy Vám sluneční paprsky ani nedovolí vykonávat jakoukoliv činnost, tak nemá cenu chodit na ryby, což utvrzuje i fakt, že většina druhů ryb se v tomto období vyhřívá na hladině a absolutně nejeví zájem o nějakou potravu, což se dá převést i do lidského hlediska, kdy člověk v těchto doslova vedrech také nepřijímá skoro žádnou potravu, tedy až na výjimky. Ve zkratce řečeno, překročili stupnice teploměru pomyslných 30°C, lidé ani ryby či ostatní zvířata přijímají potravu jen velmi zřídka.

Člověk se v tropických teplotách ch ladil nejen při focení

Člověk se v tropických teplotách chladil nejen při focení

U ryb jako kdyby tohle pravidlo platilo dvojnásob. Pamatuji si, jak jsem v mládí, když jsem začal s rybářským řemeslem, dráždil právě v těchto teplotně horkých dnech tlamky vyhřívajících se ryb různými nástrahami ať už houskou, uvařené kolínko, kukuřici, žížalu a jiné, avšak s žádnou nástrahou jsem nikdy neuspěl, absolutní nezájem ze strany ryb. Věřím, že tuto nebo obdobnou zkušenost máte i vy, ostatní rybáři. Takových okamžiků mi ve vzpomínkách utkvěla mnoha a to zejména ten z úplných začátků, kdy jsem teprve začínal chytat ryby, kdy při pohledu na vyhřívajícího se amura bílého přes délku min. 110 cm na jedné ze stojatých vod poblíž mého bydliště, který se slunil a vyhříval zhruba v 50 cm hloubce a 2 metrech od břehu a já se mu snažil kousek housky na háčku doslova vsunout do jeho tlamky, avšak i kdyby to byla nástraha ze zlata, tak Amur byl absolutně imunní k jakékoliv nástraze. Podobných vzpomínek a zážitků jak přelstít ryby ve vysokých letních teplotách je mnoho a o to větší jsem měl poté motivaci rybu v tomto teplém období donutit k žravosti.

Typicky ruská mašina

Typicky ruská mašina

Bylo mi však jasné, že to nebude o nějakém zběsilém táhání ryb, kdy člověk tahá z vody tzv. “ rybu za rybou „. Spíše šlo o to, vymyslet vhodnou nejenom nástrahu, ale i návnadu, kterou by člověk rybu v takto sluncem prohřáté vodě hned nezasytil. Důležitým faktorem byla i znalost lovného místa, zda zde ryby v letních měsících jen proplouvají nebo se zde i zdržují. Pak už jen trocha toho štěstí a rybářům co se vyhýbají delšímu pobytu na slunci nezbývalo, než se obrnit opalovacími krémy, popř. i plavkami, kanystry s vodou a hurá tam, kde to nejvíce milujeme, na náš oblíbený revír. U mě je to řeka Labe, u nikoho menší rybník s členitým rákosem po obvodu a u nikoho větší jezero či pískovna, které okouzlí svou rozmanitostí a plochou.

Souboje s amury za tmy jsou o to více adrenalinovým zážitkem.

Souboje s amury za tmy jsou o to více adrenalinovým zážitkem.

K samotným lovným místům napíši asi jen to, že jsem se držel dosud míst, která mi vydaly v předešlých sezónách i přes vysoké letní teploty pár pěkných ryb a ve zbylém času jsem navštívil i místa pro mě dosud neznámá. 

Tak snad nikdy příště, příteli ..

Tak snad nikdy příště, příteli ..

Zda-li je lov ryb, zejména tedy kaprů v těchto tropických podmínkách obtížnější na řece nebo na stojaté vodě je otázkou, kterou si zodpovíme asi každý po svém. Já osobně jsem toho názoru, že i přes nepřízeň počasí, pokud využijeme potencionálu všech možných návnad a nástrah fungujících v takto horkých dnech, různých krmných strategií až po několik druhů montáží a místo budeme pár dní před samotným lovem sledovat, máme šanci s přispěním trocha štěstí na úspěch jak na řece, tak na rybníku či jezeře, obzvlášť v době, kdy přichází setmění.

Tento typicky říční kapr se pyšnil váhou 13,4 kg

Tento typicky říční kapr se pyšnil váhou 13,4 kg

V loňské sezóně bylo léto až tak enormně teplé a hlavně vlivem žádných srážek suché, že voda v řece Labi místy doslova vlivem nízkého průtoku stála a to zejména zapříčinilo malou okysličenost vody, která se tak stala bohužel pro stovky ryb v určitých úsecích smrtelná. Průtok řeky Labe byl v místě okolo města Ústí nad Labem na historické hranici pohybující se okolo 65 m3/s, což nikdo v minulosti nepamatoval.

Místo, kde bývá obvykle 2 m hloubka

Místo, kde bývá obvykle 2m hloubka

Našli se i vycházky, které byly opravdu “ mrtvými “ co se týče ulovených kaprů, kdy o moji nástrahu jevila zájem jen bílá ryba. Naštěstí těchto vycházek nebylo moc. Co se týče samotného vnadění, tak se dá říci, že v tomto období jsem vypustil předkrmování loviště a to jak partiklem, peletkami, tak boilie. Bylo evidentní, že kapři přijímají v takto vysokých teplotách potravu jen zřídka, tudíž jsem je nechtěl nějak přesytit předloženou návnadou. Pár hodinovým výpravám jsem se také vlivem teplot vyhnul, jelikož dostat rybu na podložku přes den bylo dosti často mimo lidské síly i přes vynaložené úsilí. Proto jsem jezdil k vodě až navečer a využíval především k lovu pozdní večery a brzká rána, kdy byla “ aktivita “ ryb poněkud větší. Obsádku vytažených kaprů byly zejména jedinci ve váhové kategorii do 10 kg, kdy těchto labáků bylo po mnoho. Občas v tomto období na břehu zapózoval kapr přesahující hranice 10 kg.

Amur bílý je velmi zdatným protivníkem

Amur bílý je velmi zdatným protivníkem

Po několika výpravách směřovaných na lov kaprů jsem se rozhodl využít těchto tropických teplot, které neomezují v přijímání potravy jeden druh kaprovité ryby. Asi už víte, o jakou rybu se jedná. Tvar těla ve tvaru torpéda a masivní ocasní ploutev značí Amura bílého.  Pár výprav jsem směřoval na lov této pro mě tajuplný druh ryby. Jak už jsem řekl, Amur je jedna z mála ryb, které vůbec tropické teploty nevadí a neomezují jí v přijímání potravy, ba opak je pravdou. Krmné kampaně při lovu této ryby jsou opravdu náročné – vaření dostatečného množství partiklu, kdy já využívám zejména vařenou kukuřici a řepku. Obrovským plusem při lovu této ryby je místo mít před samotnou výpravou aspoň den předem nakrmené ať už zmiňovaným partiklem, který mají amuři nejraději. Nepohrdnou však boiliem na sladké bázi. Amuři jsou takový milovníci kukuřice, že jsou schopni vám v hejnu vyluxovat dno řeky za velmi krátkou chvíli a když k tomu připočtete bílou rybu a nějakého toho kapra, kukuřicí při lovu amura opravdu nešetřete. Je potřeba samotné loviště doslova obsypat tímto jak já říkám “ žlutým peklem “ a v kombinaci s řepkou je to pro tento druh ryby opravdu neodolatelná potrava.

I lysci se občas podívali na břeh

I lysci se občas podívali na břeh

Já jsem si místo při těchto výpravách předkrmil aspoň 10 kily vařené kukuřice a pár desítek sladkého boilie od zn. Anacondy z řady Crunch New Formula – příchuť med a Tutti-Frutti. K vodě jsem si bral po 50 kilech kukuřice ( tu jsem po uvaření obohatil buď o 2 kila cukru či med) a 15 kilech řepky, kterou jsem před vnaděním smíchal s kukuřicí. Pokud chceme být v lovu amurů úspěšní, je důležité dokrmovat nejenom po každém záběru, ale i v pravidelných intervalech, jelikož je nutné nejenom tuto rybu zaujmout předloženou návnadou, ale hlavně ji na místě udržet, proto na dně musí stále být koberec z kukuřice, popř. sladké boilie. Jako nástrahu jsem zhora zmiňované příchutě o velikosti 20 mm, které jsem měl řádně nadipované jak v tekutém, tak práškovém dipu a to i v kombinaci s pop-up, taktéž namočené předem v tekutém dipu.

Nenahraditelná návnada nejenom při lovu ryb v tropických podmínkách.

Nenahraditelná návnada nejenom při lovu ryb v tropických podmínkách.

Co je výjimečné na této rybě je i to, že souboje s amury jsou velmi adrenalinovým zážitkem až do poslední vteřiny. Jak sami víte, jedná se o velmi bojovnou rybu, která se vydá ze všech sil jen proto, aby unikla vašemu podběráku. Povedlo se mi za těch pár výprav vytáhnout amury atakující metrovou hranici. Souboje s nimi byly opravdu pikantní a během lovu zaměřeného na jak já říkám “ rusáky „, neodolalo několik kaprů předloženému sladkému boilie, kteří taktéž hodovali na různorodé návnadě.

Sladké boilie v kombinaci se žlutým peklem a labský šupi přes 13 kg.

Sladké boilie v kombinaci se žlutým peklem a labský šupi přes 13 kg.

Ve výsledku řečeno, i u vody se najdou chvíle, kdy malé množství nástrah znamená mnoho úlovků a naopak. Tímto článkem jsem se Vám pokusil nastínit, že i v klimaticky nepříznivých podmínkách, zejména tedy pro lov velkých kaprů se dá tento lov i v případě trvajících neúspěchů plnohodnotně nahradit chytáním amura bílého. Věřte, že kdo boj s touto rybou ještě neokusil, má se na co těšit…

Nejen souboje s amury, ale i spousty dalších zážitků u vody Vám rybářům přeje                   David Pejřil “ ŠAMAN “ z Teamu Anaconda.

I menší ryby mají svou cenu

I menší ryby mají svou cenu